Recent content by Rizwan88

  1. R

    نائن الیون سے متعلق حامد میر کا چونکا دینے والاانکشاف، حامد میر سے کون ملا؟

    in logon ko 9/11 ki fikar hey, lakin 9/11 walon ney jitney muslims maarey hain unki bat yeh kabhi nahi krengey, harami log